Lådfack Reda, Mäxarp, Åreda, Smulen, Ekholmen och Mo

Mo levereras med 7 cm höga hjul. Om man istället vill ha 10 cm höga hjul, får man skriva det i anteckningar eller ringa.

Plastbackarna köper man separat.